Betalningsmeddelandena är i fortsättningen elektroniska

Vi har slutar posta betalningsmeddelandena i pappersformat och övergått helt till de elektroniska meddelandena.

Läs mera

Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd

Från början av året 2017 har arbetslöshetskassorna betalat en ny förmån, kallad rörlighetsunderstöd. Syftet med understödet är att stödja mottagande av arbete med lång arbetsresa. Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd ifall du som arbetslös tar emot heltidsarbete där resan till och från arbetsplatsen tar över 3 timmar,

Läs mera

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms i eKommunikationstjänsten. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Ur textmeddelandet framgår summan som utbetalas samt betalningsdagen.

Läs mera