Tag kontakt

Vi rekommenderar att ta kontakt och ge feedback via denna skyddade kontaktsida. Vi ber er vänligen uppmärksamma att den e-postadress som ni meddelar i blanketten sparas också i era medlemsuppgifter. Meddela således i blanketten den e-postadress som Ni använder regelbundet.

Vi rekommenderar att bilagorna till ansökan om dagpenning skickas hellre via eKommunikationstjänsten. Då är bilagorna genast tillgängliga, vilket försnabbar behandlingen av Er ansökan.