Medlemsavgiften för år 2019 är 75 euro

IAET-kassas medlemsavgift är 75€ i 2019. Avgiften är 12€ lägre än i fjol.

Läs mera

När ska nästa ansökan göras? Börja använda ansökningspåminnelsen!

Du kan beställa en behändig påminnelse till din e-post om att skicka in följande fortsättningsansökan. Du får en påminnelse när det har förflutit en kalendermånad eller 4 på varandra följande kalenderveckor (mån–sön) sedan din senaste ansökan.

Läs mera

Vill du veta om du uppfyllt kravet på aktivitet?

Då till dig utbetalats dagpenning för en period på 65 dagar, kontrollerar IAET-kassan, om du uppfyllt det krav på aktivitet som avses i aktiveringsmodellen.

Läs mera

Den som ansöker om dagpenning måste visa att han/hon är aktiv – annars minskar dagpenningen med 4,65%

1.1.2018 trädde en ny lag i kraft som förutsätter att de som ansöker om dagpenning måste visa att de varit aktiva under arbetslöshetsperioden. Om den som ansöker om dagpenning inte varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter så minskar dagpenningen med 4,65%.

Läs mera