När ska nästa ansökan göras? Börja använda ansökningspåminnelsen!

Du kan beställa en behändig påminnelse till din e-post om att skicka in följande fortsättningsansökan. Du får en påminnelse när det har förflutit en kalendermånad eller 4 på varandra följande kalenderveckor (mån–sön) sedan din senaste ansökan.

Läs mera

Vill du veta om du uppfyllt kravet på aktivitet?

Då till dig utbetalats dagpenning för en period på 65 dagar, kontrollerar IAET-kassan, om du uppfyllt det krav på aktivitet som avses i aktiveringsmodellen.

Läs mera

Den som ansöker om dagpenning måste visa att han/hon är aktiv – annars minskar dagpenningen med 4,65%

1.1.2018 trädde en ny lag i kraft som förutsätter att de som ansöker om dagpenning måste visa att de varit aktiva under arbetslöshetsperioden. Om den som ansöker om dagpenning inte varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter så minskar dagpenningen med 4,65%.

Läs mera

Meddela om arbetslösheten till ditt fackförbund

Om du är medlem av ett fackförbund, så rekommenderar vi att du meddelar ditt egna fackförbund om arbetslösheten. Då kan du utnyttja de eventuella förmåner som riktar sig till arbetslösa, till exempel rabatt på fackets medlemsavgift.

Läs mera