Työajan vaikutus

Työsi katsotaan osa-aikatyöksi, jos työaika on enintään 80 % kokoaikatyön enimmäistyöajasta. Kun teet osa-aikatyötä, toteutunut työaikasi katsotaan sovittelujaksoittain.

Jos olet lomautettu lyhennetylle työpäivälle, tarkastetaan työaikaasi kalenteriviikkokohtaisesti (maanantai – sunnuntai).

Sivutoimisen yrittäjän työaikaa ei tarkastella. Yritystoiminnasta saatavien ansiotulojen ansainta-aika tulee kuitenkin olla kassan tiedossa, jotta tulot vaikuttavat oikeaan ansiopäivärahan maksujaksoon. Kassaan tulee toimittaa selvitykset yritystoiminnasta eri tavoin riippuen yritystoiminnan muodosta ja kestosta. Lue lisää: Yritystoiminnan ja oman työn sovittelu.