Soviteltavat tulot

Sovittelussa otetaan huomioon yleensä kaikki verotuksessa ansiotuloksi luettavat tulot. Tulot huomioidaan tavallisesti ansainta-ajan perusteella. Kassaan tulee ilmoittaa kaikki tehdyt työt ja ansaitut tulot, vaikka niiden maksu tapahtuisikin myöhemmin. Kassa ratkaisee, onko tulo soviteltavaa tuloa ja mille ajanjaksolle sovittelu kohdistuu.

Osa-aikatyön lomakorvaus ja lomaraha sovitellaan kuitenkin siinä kuussa, kun ne maksetaan, vaikka olisit ansainnut ne pidemmällä ajalla.

Lomakorvauksen ja lomarahan sovittelu edellyttävät, että olet maksukuukauden aikana ollut töissä ja hakenut kyseiltä ajalta päivärahaa.

Kokouspalkkioiden sovittelu
Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu
Maa- ja metsätaloustulojen sovittelu