Tietoa IAET-kassasta

IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu, Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa. IAET-kassaan kuuluu noin 200 000 korkeasti koulutettua ylempää toimihenkilöä tai vastaavassa asemassa olevaa palkansaajaa.

IAET-kassa maksaa jäsenilleen työttömyyden, lomautuksen tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta. Lisäksi kassa maksaa liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pidemmän työmatkan päästä.

Rahoitus

Työttömyyskassan maksamat etuudet rahoitetaan valtionosuudella, työttömyysvakuutusmaksuilla, työnantajien omavastuumaksuilla sekä kassan jäsenmaksuilla.

  • valtion osuutena peruspäivärahan määrä (32,40 €/päivä vuonna 2018)
  • työttömyyskassan osuus noin 5,5 prosenttia
  • työttömyysvakuutusrahastosta loput

Työttömyysvakuutusrahaston osuudet kerätään työnantajan ja työntekijän vuosittain vahvistettavilla työttömyysvakuutusmaksuilla.

Ohjaus ja valvonta

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö.

Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta, joka valvoo ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Finanssivalvonta seuraa ja arvioi valvottaviensa taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia.
Finanssivalvonnasta säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008). Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Tietosuoja- ja jäsenrekisteriseloste

Tilastoja

Tilastokooste 10/2018

Tilannekatsaus 10/2018