Tarkista oletko oikeutettu liikkuvuusavustukseen

Työttömyyskassat ovat alkaneet maksaa vuoden 2017 alusta uutta liikkuvuusavustus-nimistä etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pidemmän työmatkan päästä. Tarkista oletko oikeutettu liikkuvuusavustukseen, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli 3 tuntia tai osa-aikatyön, jonka yli 2 tuntia.  Liikkuvuusavustusta tulee hakea ennen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustusta voi käyttää esimerkiksi työmatkasta tai muutosta aiheutuviin kustannuksiin.

Voit saada liikkuvuusavustusta jos

  • olet päivärahan saaja välittömästi ennen työsuhteesi alkua
  • uusi työsuhteesi kestää vähintään 2 kk
  • työaikasi on vähintään 18 h/vko (ilmettävä työsopimuksesta)
  • edestakainen työmatkasi kestää kokoaikatyössä yli 3 h/pv:ssä tai osa-aikatöissä yli 2 h/pv:ssä
  • olet hakenut liikkuvuusavustusta ennen työssäsi aloittamista.

Näin haet liikkuvuusavustusta

  1. Toimita liikkuvuusavustushakemus ennen työsuhteesi alkamista IAET-kassaan.
  2. Toimita liikkuvuusavustushakemus eAsioinnin kautta liitteenä.
  3. Liitä hakemukseen työsopimus (sopimuksen voi toimittaa myöhemminkin).

Suuruus ja kesto

Liikkuvuusavustuksen suuruus vastaa peruspäivärahan suuruutta ilman lapsikorotusta ja korotusosaa, eli se on enimmillään noin 700 €/kk.

Avustusta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien. Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

Työsuhde 2 kk: 30 päivän ajalta
Työsuhde 3 kk: 45 päivän ajalta
Työsuhde 4 kk: 60 päivän ajalta

Liikkuvuusavustus maksetaan maksukausittain jälkikäteen. Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus.