Medlemsavgift

År 2018 är medlemsavgiften i IAET-kassan 87 euro.

Fakturan för medlemsavgiften skickas till direktmedlemmar i januari eller februari. De som hör till kassan via ett fackförbund faktureras via förbundet, så om du är medlem i IAET-kassan via ett förbund kan du kontakta ditt förbund i frågor som gäller medlemsavgiften.

Medlemsavgiften betalas för den tid som medlemskapet gäller under året. Avgiften faktureras från och med den månad du blev medlem och om ditt medlemskap upphör kan avgiften återbetalas för de kalendermånader  du inte varit medlem.

Medlemsavgiften är lika stor för alla och  ska betalas även om du är arbetslös, moderskapsledig, vårdledig, beväring eller studerande. Det går inte att få rabatt eller befrielse från IAET-kassans medlemsavgift (till skillnad från ett förbunds medlemsavgift).

Medlemsavgiften fastställs varje år i november-december, och informationen uppdateras på IAET-kassans webbplats. Arbetslöshetskassan förmedlar uppgifter om betalade medlemsavgifter direkt till skattemyndigheten.