Medlemskap

Du kan bli medlem i IAET-kassan om du har ett lönearbete. Det kan vara en tillsvidare-, visstids- eller deltidsanställning, och du kan också bli medlem i kassan om du sommar- eller deltidsjobbar under studietiden. Däremot kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan om du till exempel är arbetslös, permitterad på heltid eller vårdledig.

Du kan höra till IAET-kassan som direktmedlem eller via ett fackförbund. Om du vill ansluta dig via ett fackförbund kontaktar du förbundet i din bransch.

Ansök om medlemskap i IAET-kassan

Bli direktmedlem i IAET-kassan genom att fylla i medlemsansökan.

Om du uppfyller förutsättningarna för medlemskap blir du medlem från och med den dag då din medlemsansökan har mottagits i IAET-kassan. Det går inte att bli medlem retroaktivt. Du får en bekräftelse på att du har blivit medlem.

Du kan inte samtidigt vara medlem i mer än en arbetslöshetskassa. Vid behov kan IAET-kassan med en fullmakt som du ger i medlemsansökan meddela en tidigare arbetslöshetskassa att du utträder ur den.

Om du redan är medlem i IAET-kassan via ett fackförbund men vill bli direktmedlem, kan du anmäla övergången till direktmedlemskap med funktionen Kontakta oss. En ny medlemsansökan behövs inte. Kom ihåg att också informera ditt fackförbund om ändringen.

Vem kan bli medlem i IAET-kassan?

Du kan bli medlem i IAET-kassan om du arbetar som högre tjänsteman, chef eller med expertuppgifter, eller du har avlagt eller studerar för

 • en diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen
 • en examen i ekonomiska vetenskaper
 • en tradenomexamen
 • en matematisk-naturvetenskaplig examen
 • en teknisk-vetenskaplig examen
 • en arkitektexamen
 • en inredningsarkitektexamen
 • en formgivarexamen
 • en optiker- eller optometrikerexamen
 • en byggnadsarkitektexamen
 • en farmaceutexamen
 • en examen inom socialt arbete eller det sociala området eller
 • en lägre eller högre högskoleexamen som motsvarar någon av de ovan nämnda.