Sovittelu- eli hakujakso

Sovittelujakso riippuu työsi palkanmaksujaksosta ja jakso on joko kuukausi tai 4 perättäistä kalenteriviikkoa. Jos sinulle maksetaan palkka kuukausittain, päivärahaa tulee hakea kuukauden jaksoissa. Jos palkka maksetaan 2 viikon välein, päivärahaa tulee hakea 4 kalenteriviikon jaksoissa. Muissa tapauksissa kassa valitsee sovittelujakson, joka parhaiten soveltuu palkanmaksujaksoosi. Kun sovittelujakso on valittu, sitä ei voi muuttaa kyseisen soviteltavan työn aikana. Suojaosan suuruus riippuu sovittelujaksosta.

Erityinen sovittelujakso

Työttömyyskassa käyttää päivärahan maksamisessa erityistä sovittelujaksoa, jos aloitat yli 4 viikkoa kestävän osa-aikatyön ja hakujakso pitää sovittaa yhteen palkanmaksujakson kanssa. Erityistä sovittelujaksoa käytetään myös silloin, jos tavallisella sovittelujaksollasi on aikaa, jolta ei ole oikeutta päivärahaan muun kuin työnhaun katkeamisen vuoksi. Näissä tilanteissa soviteltava palkka täytyy muuttaa laskennallisesti kuukausitasolle, jolloin soviteltava summa muuttuu saamastasi palkasta.