Sovitellun päivärahan suuruus

Sovitellussa päivärahassa työtulosi vaikuttavat päivärahan suuruuteen niin, että täydestä päivärahasta vähennetään ansaitsemiasi tuloja. Ansiopäiväraha maksetaan kuitenkin täytenä, jos tulosi ovat alle suojaosan. Suojaosa on 300 € kuukauden ja 279 € 4 kalenteriviikon sovittelujaksolla . Suojaosan ylittävistä tuloista 50 % vähennetään ansiopäivärahasta.

IAET-kassa huolehtii suojaosan vähentämisestä ja soviteltavan tulon laskemisesta. Tärkeintä on, että ilmoitat kassalle kaikki hakujakson tulot. Ilmoita hakemuksessa hakujaksosi aikana tekemäsi työt, vaikka saisit palkan vasta myöhemmin. Ilmoita kaikki päivärahan hakujaksolle kohdistuvat ansiotulosi myös, vaikka ne olisivat vähemmän kuin suojaosa. Lue lisää kohdasta soviteltavat tulot.

Sovitellun päivärahan erityistilanteita