Sovitellun päivärahan hakeminen

Sovitellun päivärahan hakemiseen pätevät samat ohjeet, kuin jos hakisit päivärahaa kokonaan työttömänä. Katso ohjeet: työttömyyspäivärahan hakeminen. Lisäksi:

  • ilmoita hakemuksessa kaikki työtuntisi ja palkkasi
  • tarkista, että ilmoittamasi työtunnit täsmäävät sinulle maksettujen palkkojen kanssa
  • toimita hakemuksen liitteeksi:
    • hakujaksoa koskevat palkkalaskelmat ja
    • työsopimus. Jos työsopimusta ei ole ja työsi kestää yli kuukauden tai määräaikaisia töitä on toistuvasti samalle työnantajalle, toimita työnantajan täyttämä työsuhteen keskeiset ehdot  -lomake. Työsopimusta / työsuhteen keskeisiä ehtoja ei tarvitse toimittaa kassaan uudelleen, ellei siihen tehdä muutoksia.