Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa vastaanottamaan työtä myös kauempaa kotoa. Liikkuvuusavustuksella korvataan työmatkasta tai muutosta aiheutuneita kustannuksia. Lomautuksen ajalta liikkuvuusavusta voidaan maksaa vain, jos menet toiselle työnantajalle töihin.

Voit saada liikkuvuusavustusta, jos

  • sinulla on oikeus päivärahaan juuri ennen työsuhteesi alkua (kuitenkin myös TE-toimiston asettaman karenssin, työssäolovelvoitteen tai omavastuuajan aikana)
  • uusi työsuhteesi kestää vähintään 2 kuukautta
  • työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa
  • edestakainen työmatkasi kestää kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä tai osa-aikatöissä yli 2 tuntia päivässä
  • olet hakenut liikkuvuusavustusta ennen työssäsi aloittamista.

Vaikka sinulla ei esimerkiksi omavastuuajan vuoksi olisi vielä oikeutta ansiopäivärahaan, sinun tulee hakea liikkuvuusavustuksen lisäksi päivärahaa, jotta kassa voi selvittää onko sinulla oikeus päivärahaan ja liikkuvuusavustukseen. Työmatkaan kuuluvaan aikaan lasketaan mukaan kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen, mutta ei esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan.

Käytettävät kulkuvälineet

Työmatka-aika lasketaan nopeimmin käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Matka-aika lasketaan julkisen liikenteen mukaan, jos et omista autoa ja automatkana, jos sinulla on oma auto. Sinun ei tarvitse hankkia omaa autoa saadaksesi liikkuvuusavustusta.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Hae liikkuvuusavustusta ennen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää takautuvasti.

Toimita liikkuvuusavustushakemus IAET-kassaan eAsioinnin kautta liitteenä. Liitä hakemukseesi kopio työsopimuksesta.

Jos et ole allekirjoittanut työsopimusta ennen työsuhteen alkamista, voit toimittaa sopimuksen kassaan myöhemminkin. Muista silloinkin lähettää liikkuvuusavustushakemus kassaan ennen työsuhteen alkamista!

Liikkuvuusavustuksen suuruus ja kesto

Liikkuvuusavustuksen suuruus on 32,40 € päivässä eli noin 700 € kuukaudessa. Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus.

Avustusjakson kesto riippuu työsuhteen kestosta ja se voi olla 30, 45 tai 60 päivää. Koska avustusta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien, maksettavien päivien määrä vaihtelee.

Työsuhteen vähimmäiskesto Avustusjakso Maksettavien päivien määrä
2 kuukautta 30 päivää 22-24 päivää
3 kuukautta 45 päivää 33-35 päivää
4 kuukautta 60 päivää 44-45 päivää

Liikkuvuusavustus maksetaan maksukausittain jälkikäteen.

Vaikka koko liikkuvuusavustus haetaan kerralla etukäteen, se maksetaan takautuvasti jaksoissa siten, että ensimmäinen jakso on 2 viikkoa ja sen jälkeen maksu tapahtuu 4 viikon jaksoissa. Ajalta 1.5.–31.5.2017 liikkuvuusavustusta voidaan maksaa yhteensä 23 päivältä.