Ansiosidonnaisen päivärahan verotus

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko

  • etuutta varten haettua muutosverokorttia
    Veroprosenttia käytetään sellaisenaan. Toimita muutosverokortti itse IAET-kassaan.
  • tai palkkaa varten määrättyä verokorttia
    Veroa pidätetään vähintään 25 %. Sinun ei tarvitse toimittaa palkkaverokorttia IAET-kassaan.

Ansiopäivärahan verotus tulee itse huolehtia haluamansa suuruiseksi. IAET-kassa ei voi muuttaa jälkikäteen jo maksettujen päivärahojen ennakonpidätystä.  Ennakonpidätystiedot näkyvät eAsioinnin Tilannetiedot-kohdassa sekä maksuilmoituksessa.

Suosittelemme toimittamaan muutosverokortin etuutta varten

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi.

Voit hankkia verokortin verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Toimita verokortti IAET-kassaan liitteenä eAsioinnin kautta.

Voit toimittaa uuden verokortin kassaan milloin tahansa. Jos toimitat uuden verokortin, käytetään uutta veroprosenttiasi kortin saapumisen jälkeen tehtävissä päivärahamaksuissa.

Verokortti palkkaa varten

Verottajan automaattisesti kotiin postittamaa palkkaverokorttia ei tarvitse toimittaa, koska työttömyyskassat saavat nämä samat tiedot suoraan verottajalta. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Palkkaverokortille on merkittynä palkkakauden tuloraja. Ennakonpidätys on tulorajaan saakka perusprosentin mukainen ja ylimenevältä osuudelta lisäprosentin mukainen. Ansiopäivärahaa maksettaessa palkkaverokortin kuukausikohtainen tuloraja jaetaan luvulla 21,5 päiväkohtaisen tulorajan saamiseksi.

Uudet palkkaverokortit otetaan käyttöön 1. helmikuuta alkaen.

Tammikuun päivärahamaksuissa käytetään edellisen vuoden veroprosenttiasi, ellet toimita erikseen verokorttia tammikuulle. Verokortin tulokertymä nollataan vuoden vaihtuessa.

Veroilmoituksen tarkastamista varten tiedoksi: Ansiopäivärahan saajan verotettavaksi tuloksi ilmoitetaan ne etuudet, jotka on maksettu hakijalle kyseisen vuoden aikana. Kassa ilmoittaa etuudet verottajalle maksuperusteisesti riippumatta siitä, minkä ajanjakson etuuksista on kyse.

Lisätietoa verohallinnon sivuilta.