Lomautuksen perusteet ja eri lomautustavat

Lomautuksen perusteet

Lomautus perustuu työnantajan tarpeeseen vähentää työntekijän työaikaa ja palkkaa, vaikka työsuhde pysyy muutoin voimassa. Lomautuksella tulee olla tuotannollis-taloudelliset syyt tai töiden tulee olla muutoin tilapäisesti vähentynyt.

Työnantaja voi lomauttaa työ- ja virkasuhteisen työntekijän. Toimitusjohtajaa ei puolestaan voida lomauttaa. Työsuhteen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Määräaikaisesta työsuhteesta voidaan lomauttaa vain, jos määräaikainen työntekijä on sellaisen henkilön sijainen, joka voidaan lomauttaa. Sen sijaan virkasuhteisen työntekijän voi lomauttaa myös määräaikaisesta työsuhteesta.

Kokoaikainen lomautus

Lomautuksesi on kokoaikainen, kun kalenteriviikolla ei ole ollenkaan työtunteja. Päivärahaa maksetaan tällöin täytenä jokaiselta lomautuspäivältä, samoin rajoituksin kuin kokonaan työttömälle.

Jos lomautuksesi ei ole täyden kalenteriviikon mittainen, vaan sen sijaan vähintään viikon kestoinen sijoittuen kahdelle kalenteriviikolle (esimerkiksi keskiviikosta tiistaihin), kyseessä ei ole kokoaikainen lomautus. Tällöin kyseessä on lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä.

Lyhennetty työviikko

Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä viikossa, sinulle voidaan maksaa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. Tällöin päiviltä, jolloin olet töissä tai sinulle maksetaan täyttä työpäivää vastaava palkka, ei makseta päivärahaa.

Lyhennetty työpäivä

Jos päivittäistä työaikaasi on lyhennetty vähintään yhtenä päivänä kalenteriviikossa, kyseessä on lomautus lyhennetylle työpäivälle. Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna.

Päiväraha maksetaan soviteltuna myös silloin, kun lomautuksesi tapahtuu sekä lyhentämällä työpäiviä että lomautuksena täysille työpäiville saman kalenteriviikon aikana. Tällöin päiväraha sovitellaan työpäiviesi tulot huomioon ottaen ja maksetaan tasaisesti jokaiselle sovittelujakson päivälle.